จรัญสนิทวงศ์เปลี่ยนไปจากเดิม

ธุรกิจ ร้านค้า ร้านขายของดั้งเดิมอยู่ไม่ได้แล้ว

7

พื้นที่ตามแนวถนนจรัญสนิทวงศ์เป็นอีก 1 พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในบางพื้นที่เท่านั้น ไม่ใช่ตลอดทั้งเส้นทาง

ก่อนหน้านี้สัก 10 – 20 ปี พื้นที่รอบๆ สี่แยกปิ่นเกล้า หรือที่เราคุ้นหูกันก็สี่แยก 35 โบว์ล

เป็นพื้นที่ที่มีคอนโดมิเนียมมากมายหลายโครงการ หลายระดับราคาเปิดขาย

จากนั้นเมื่อเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินชัดเจนมากขึ้นจึงเริ่มมีโครงการคอนโดมิเนียมมากขึ้นในพื้นที่อื่นๆ

พื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าท่าพระ จรัญ 13 ไฟฉาย บางขุนนนท์  บางยี่ขัน บางพลัด และบางอ้อ มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายทุกพื้นที่รอบสถานี

เพียงแต่เป็นโครงการเปิดขายใหม่ที่อาจจะไม่มาก และไม่ได้เปิดขายต่อเนื่องกัน

อาจจะมีเพียงบางสถานี เช่น ท่าพระ สิรินธร ไฟฉาย บางยี่ขัน ที่มีโครงการคอนโดมิเนียมมากว่า 1 – 2 โครงการ

บางพื้นที่เปิดขายใหม่ในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมานี่เอง แต่จำนวนโครงการมากกว่า 3 – 4 โครงการไปแล้ว

เช่น สถานีไฟฉาย บางยี่ขัน เป็นต้น

ซึ่งยังคงต้องรอดูตค่อไปอีกหลายๆ ปี ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่ผ่านมาหรือไม่ เพราะเมื่อเส้นทางรถไฟฟ้าเริ่มการก่อสร้าง

การจอดรถริมถนนจรัญสนิทวงศ์ก็ไม่สามารถทำได้อีกต่อไป

ร้านค้า ร้านขายของ กิจการ หรือธุรกิจต่างๆ ที่เคยทำกันมายาวนานก่อนหน้านี้ก็ต้องปรับตัว หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด หรืออาจจะต้องเลิกกิจการไป และบอกขายอาคารพาณิชย์หรือที่ดินไปในที่สุด