ออริจิ้นซื้อ 3 โรงแรมไอบิส

ใน 3 ทำเลเมืองท่องเที่ยว

12

การขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จากการสร้างบ้านและคอนโดมิเนียมขายไปสู่รูปแบบอื่นๆ ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง

ซึ่งมีทั้งการค่อยๆ พัฒนาหรือสร้างโครงการรูปแบบอื่นๆ

หรือการเข้าเทคโอเวอร์หรือเข้าไปซื้อโครงการมาเป็นของตัวเองเลยทันที

และมีบางผู้ประกอบการที่มีทั้งการพัฒนาโครงการรูปแบบอื่นๆ หรือขยายธุรกิจอื่นๆ ควบคู่ไปกับการเข้าซื้อโครงการ

ออริจิ้นน่าจะเข้ากับกลุ่มนี้ เพราะทั้งขยายธุรกิจสู่ธุรกิจอื่นๆ การพัฒนาโครงการรูปแบบอื่นๆ และการเข้าเทคโอเวอร์

ล่าสุด บริษัท วันออริจิ้น ฮอสพิทัลลิตี้ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของออริจิ้น เข้าทําสัญญาซื้อโรงแรม 3 แห่ง 3 ทำเล ได้แก่

1. โรงแรมไอบิส ภูเก็ต กะตะ

2. โรงแรมไอบิส หัวหิน

3. โรงแรมไอบิส สไตล์ กระบี่

โดยคาดว่าจะมีการซื่อขายเสร็จสิ้นกับบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)และ บริษัท เอราวัณ นาคา จํากัด ภายในเดือนเมษายน พ.ศ.2565

แต่ว่าลงนามในหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565