เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป ทยอยเข้าซื้อหุ้นของเถ้าแก่น้อย

ถือหุ้นของเถ้าแก่น้อยแล้ว 5%

7

ช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ประกาศว่าขายหุ้นจำนวน  647,158,471 หุ้น ของตนเองในบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30.36% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของสยามฟิวเจอร์

โดยเป็นการขายยกล็อตให้กับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 12 บาท

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,765,901,652 บาท

แล้วก็เงียบๆ ไปตามกระแสของโรงภาพยนตร์ที่ซบเซา เพราะสถานการณ์โควิด-19

ล่าสุด บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ทยอยเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

ทางเมเจอร์ทยอยเข้าซื้อไปได้จำนวน 69 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 5% ของจำนวนหุ้นทั้งบริษัท

ไม่ได้เป็นการซื้อแบบบิ๊กล็อตจากใครหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

เป็นการทยอยซื้อจากหน้ากระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์

โดยมีราคาซื้อสูงสุดที่หุ้นละ 8.2565 บาท คิดเป็นมูลค่าราว 569 ล้านบาท

ซึ่งคาดว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลักของตนเอง และในอนาคตจะเห็นผลิตภัณฑ์ของเถ้าแก่น้อยอยู่ตามโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์