ในที่สุดก็ประกาศออกมาแล้ว! การลดหย่อนค่าโอนฯ และค่าจดจำนอง

สับสนกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

11

หลังจากที่สับสนกันมากว่าครึ่งเดือน เรื่องของการลดหย่อนค่าโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจำนองที่อยู่อาศัย

เพราะช่วงปลายปีกระทรวงการคลังมีการออกข่าวเรื่องของมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ 2565

โดย 1 ในมาตรการมีเรื่องของการลดหย่อนค่าโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจำนองที่อยู่อาศัยอยู่ด้วย

แต่ปรากฏว่าตั้งแต่ต้นปีมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไปที่สำนักงานที่ดินแล้วไม่ได้รับการลดหย่อนดังกล่าว

เพราะสำนักงานที่ดินแต่ละแห่งบอกว่ายังไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงยังไม่มีผลบัลคับใช้

จนเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประเภท ง ตอนพิเศษ เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์

เรื่องของการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และนิติกรรมจาก 2% เหลือ 0.01% ค่าจดจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% ออกมาจนได้

แต่ต้องเป็นการจดทะเบียนจำนองในคราวเดียวกันกับการโอนซื้อขาย

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดภายในปีนี้

โดยการลดหย่อนจะครอบคลุมที่อยู่อาศัยทั้งบ้านใหม่และบ้านมือสอง

เพียงแต่ต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท