กรุงเทพมหานครไล่บี้เรื่องภาษีที่ดินฯ

ที่ดินทำเลดีๆ แล้วมาทำการเกษตรฯ อาจจะต้องพิจารณาเรื่องอัตราภาษีใหม่

8

เชื่อว่าหลายคนคงจะรับรู้แล้วว่าปีนี้จะมีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 100% ดังนั้น เจ้าของที่ดินหลายๆ แปลง

เริ่มมีการดำเนินการใช้ประโยชน์บนที่ดินของตนเองไม่ปล่อยที่ดินไว้เฉยๆ เพื่อที่จะได้ไม่ถูกจัดหมวดเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า

ซึ่งที่นิยมที่สุดน่าจะเป็นการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกกล้วย มะพร้าว มะนาว หรือเลี้ยงวัวในที่ดินที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์บนที่ดิน

เพื่อให้ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม

ไม่ได้เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า จะได้เลี่ยงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราที่ดินรกร้างว่างเปล่า

หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

ซึ่งในกรุงเทพมหานครคือ กรุงเทพมหานครที่เพิ่งจะได้ผู้ว่าราชการคนใหม่ไป

และกำลังมีการพิจารณาในเรื่องของการนำที่ดินในทำเลดีๆ หลายแปลงมาทำเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

แม้ว่ากรุงเทพมหานครจะไม่มีอำนาจในการกำหนดอัตราภาษีที่ดินฯ หรือแก้ไขกฎหมายนี้

แต่อาจจะทำได้ในส่วนของการปรับอัตราภาษีของแปลงที่ดินที่ดูแล้วไม่เหมาะสม เช่น ที่ดินอยู่ในพื้นที่สีแดงแต่นำมาทำเกษตรกรรมอาจจะปรับอัตราภาษีให้สูงขึ้นแต่ไม่เกินที่ระบุในกฎหมาย ไม่ได้เก็บขั้นต่ำแต่เก็บที่อัตราสูงสุดเลย

แต่สุดท้ายแล้วคงต้องดูที่เรื่องของกฎหมายอีกทีว่าสามารถทำได้แบบนั้นหรือไม่