การขอสินเชื่อธนาคารเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยแนวโน้มลดลง

ผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจ

20

การขอสินเชื่อธนาคารเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยมีความผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจ

รวมไปถึงความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจในระยะยาว

เพราะระยะเวลาในการผ่อนสินเชื่อธนาคารโดยทั่วไปนั้นยาวนาน

อาจจะมีบ้างที่สามารถปิดบัญชีสินเชื่อได้เร็วกว่าที่กำหนด

แต่อีก 1 ปัจจัยที่มีผลต่อสินเชื่อธนาคาร คือ การพิจารณาของธนาคารต่างๆ ซึ่งมีผลแน่นอนว่าใครจะได้ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อธนาคาร

รวมไปถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ออกมาโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ซึ่งถ้าดูจากการอนุมัติสินเชื่อใหม่ในการซื้อที่อยู่อาศัยของธนาคารในช่วงตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2562 เป็นต้นมา

จะเห็นได้ว่าอยู่ในทิศทางที่ลดลง เพราะปัจจัยลบที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยมีชัดเจน

เรื่องของ LTV ที่มีผลต่อกลุ่มคนที่ต้องการซื้อบ้านหลังที่สอง และเกณฑ์ LTV เหมือนกลายเป็นเกณฑ์ทั่วไปที่ธนาคารใช้สำหรับการพิจารณาสินเชื่อธนาคาร

ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และข่าวของตลาดที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่ออกมาด้านลบซะมาก

แล้วมาเจอภาวะโควิด-19 ยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่าการขอสินเชื่อธนาคารไม่เคยกลับไปเทียบเท่าช่วงปีพ.ศ.2561 ต่อเนื่องต้นปีพ.ศ.2562 อีกเลย

และการขอสินเชื่อบ้านมีจำนวนมากกว่าสินเชื่อคอนโดมิเนียมมาโดยตลอด