การขอสินเชื่อเพื่อการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชยกรรมเพิ่มขึ้น

สวนทางกับโครงการที่อยู่อาศัยที่ลดลง

40

ช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมามีข่าวของโครงการมิกซ์-ยูสใหม่ๆ หลายโครงการเลย

รวมไปถึงอาคารสำนักงาน โครงการพื้นที่ค้าปลีก รวมไปถึงนิคมอุตสาหกรรมอีกหลายโครงการ

และแน่นอนว่าโครงการเชิงพาณิชยกรรมแบบนี้ ผู้ประกอบการเจ้าของโครงการก็มีการขอสินเชื่อพัฒนาโครงการเช่นกัน

ไม่ได้แตกต่างจากโครงการที่อยู่อาศัยทั่วไป

ซึ่งถ้าพิจารณาจากมูลค่ายอดคงค้างสินเชื่อเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในโครงการเชิงพาณิชยกรรม

ช่วงปีพ.ศ.2558 – 2560 จะเพิ่มขึ้นแบบชัดเจน 

และมีจำนวนคงค้างมากกว่าโครงการที่อยู่อาศัยค่อนข้างมาก

แต่หลังจากนั้นก็ค่อนข้างคงที่ ในขณะที่มูลค่ายอดคงค้างสินเชื่อเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในโครงการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

ก่อนที่จะลดลงในช่วงครึ่งหลังปีพ.ศ.2563 เป็นต้นมา

เพราะสถานการณ์โควิด-19 ด้วยที่มีผลต่อการเปิดขายโครงการใหม่

รวมไปถึงมีผู้ประกอบการบางรายเลือกที่จะใช้การระดมทุนจากช่องทางอื่นๆ