การขออนุญาตจัดสรรที่ดินชะลอตัวลง

เพราะเศรษฐกิจชะลอตัว กำลังซื้อลดลง

3

ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแบบปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกชะลอการเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียม

แต่เพิ่มจำนวนโครงการบ้านจัดสรรให้มากขึ้น

เพราะโครงการคอนโดมิเนียมมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อค่อนข้างมาก

อีกทั้งยังใช้เวลาตั้งแต่ตอนเปิดขายถึงวันที่โอนกรรมสิทธิ์มากกว่า 1 ปีขึ้นไป

ในขณะที่โครงการบ้านจัดสรรใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น อีกทั้งโครงการบ้านจัดสรรยังสามารถทยอยพัฒนาทีละเฟสหรือทีละไม่กี่ยูนิตก่อนได้

รวมไปถึงส่วนกลางของโครงการด้วยที่อาจจะทยอยพัฒนา เช่น ถนน หรือพื้นที่สีเขียว

ในขณะที่โครงการคอนโดมิเนียมนั้นไม่สามารถพัฒนาทีละชั้นหรือทีละไม่กี่ยูนิตได้ จำเป็นต้องสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งอาคาร

แม้ว่าจะขายหรือมียอดจองเพียงบางส่วนเท่านั้น โดยมูลค่าของโครงการบ้านจัดสรรจะน้อยกว่าโครงการคอนโดมิเนียม

แต่นั่นก็หมายถึงผู้ประกอบการใช้เงินลงทุนน้อยกว่าและใช้เวลาในการคืนทุนสั้นกว่า

เพียงแต่ต้องซื้อที่ดินขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร

โครงการบ้านจัดสรรในกรุงเทพมหานครในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง

เพราะราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นจนไม่เหมาะในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร

แม้ว่าจะยังสามารถหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรได้ในกรุงเทพมหานครแต่ก็น้อยลงมาก

ผู้ประกอบการจึงให้ความสำคัญกับจังหวัดปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดขนาดใหญ่อื่นๆ มากขึ้น