การขออนุญาตจัดสรรในกรุงเทพมหานครยังคงมากกว่าจังหวัดอื่นๆ

บ้านจัดสรรในปริมณฑลมากขึ้นแต่ก็ยังน้อยกว่ากรุงเทพมหานคร

3

ก่อนหน้านี้อาจจะเคยเขียนถึงการขออนุญาตจัดสรรในกรุงเทพมหานคร

ว่ามีทิศทางที่ลดน้อยลง หรือว่าจำนวนการขออนุญาตจัดสรรในกรุงเทพมหานครลดลง

ซึ่งถ้าพิจารณาจากข้อมูลของกรมที่ดินแล้ว

จะเห็นได้ว่ามีจำนวนลดลง เพียงแต่ไม่ได้ลดลงมากมาย

และการลดลงก็เป็นการลดลงในทิศทางเดียวกันทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อาจจะมีบางปีที่จำนวนการขออนุญาตจัดสรรในบางจังหวัดปริมณฑลมากกว่ากรุงเทพมหานคร

แต่จำนวนรวมในช่วงหลายปีที่ผ่านมากรุงเทพมหานครยังมากกว่าแบบชัดเจน

และถ้าอ้างองจากเรื่องของกำลังซื้อ รคาที่ดินที่ปรับเพิ่มขึ้น

ก็เป็นไปได้ที่การขออนุญาตจัดสรรในปริมณฑลจะมากกว่าในกรุงเทพมหานคร

เพียงแต่อาจจะยังไม่ใช่ปีนี้หรือปีหน้า

เพราะกรุงเทพมหานครในหลายๆ พื้นที่ยังมีที่ดินที่ราคาไม่ได้สูงมากเกินไปสำหรับการพัฒนาบ้านจัดสรร

อีกทั้งกำลังซื้อในกรุงเทพมหานครยังคงมีความต้องการบ้านอยู่ แต่ต้องเป็นบ้านที่ราคาไม่แพงเกินไป