การขายและการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติลดลง

5

โควิด-19 มีผลโดยตรงต่อการขายและการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมในประเทศไทย

ซึ่งมีผลต่อทั้งการโอนกรรมสิทธิ์ของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

โดยเห็นได้ชัดเจนจากมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ

โดยเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ไตรมาสที่  1- 2 ปีพ.ศ.2563 เป็นต้นมา

เพิ่งจะเริ่มกระเตื้องขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2563 ที่ปรับเพิ่มขึ้นบ้าง

แต่ก็มีปรับลดลงบ้างในช่วงไตรมาสที่ 1 – 3 พ.ศ.2564

ซึ่งมูลค่ารวมของการโอนกรรมสิทธิ์ 3 ไตรมาสของปีพ.ศ.2564 คือ 29,711 ล้านบาท

มูลค่ารวมของการโอนกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติใน  3 ไตรมาสของปีพ.ศ.2564

มีมูลค่ารวมมากกว่า 3 ไตรมาสของปีพ.ศ.2563 ประมาณ 19%

โดยมูลค่ารวมของการโอนกรรมสิทธิ์ 3 ไตรมาสของปีพ.ศ.2563 คือ 24,986 ล้านบาท

ซึ่งจากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะเห็นได้ชัดเจนว่า

มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติในปีพ.ศ.2564 มีความเป็นไปได้ที่จะมากกว่าปีพ.ศ.2563 มากกว่า 20% ขึ้นไป