การร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาฯ ยังมีให้เห็นต่อเนื่อง

7

การร่วมทุนกันของผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ

ยังคงเป็นทางเลือกที่ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติให้ความสนใจ

และคาดว่าจะยังมีให้เห็นในปีนี้ และปีต่อๆ ไป

ผู้ประกอบการที่มีการร่วมมือกับต่างชาติอยู่แล้วยังคงเดินหน้าความร่วมมือนั้นต่อไป

อาจจะมีบางรายที่ลงทุนไปเยอะแล้วก่อนหน้านี้ก็เลือกที่จะรอรับผลตอบแทนกลับมาก่อน

จากนั้นอาจจะมีการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าลงทุนต่อเนื่อง หรือชะลอการร่วมทุนใหม่

อาจจะมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ทั้งไทยและต่างชาติออกมาประกาศความร่วมมือเพิ่มเติมในอนาคต

ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นยังคงเป็นรายใหญ่ต่อเนื่องในอนาคต

อาจจะมีจากประเทศอื่นๆ บ้าง แต่ก็เป็นผู้ประกอบการหรือนักลงทุนที่มีความคุ้นเคยกับประเทศไทยแล้วระดับหนึ่ง

การร่วมมือกันของผู้ประกอบการไทยและต่างชาติจะยังมีต่อเนื่องในปีนี้และปีหน้า

การเข้าซื้ออาคาร หรือโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ยังคงมีต่อเนื่อง

ผู้ประกอบการรายกลางที่มีโครงการต่อเนื่องอาจจะเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือมีการประกาศแผนการเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นไปได้