กำลังซื้อคนไทยลดลง หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น

หนี้ครัวเรือนต่อ GDP เพิ่มสูงขึ้น

5

สิ่งหนึ่งที่มักจะพูดถึงกันเสมอๆ เวลาที่พูดถึงเรื่องของกำลังซื้อของคนไทย

คือ เรื่องของหนี้ครัวเรือนที่มักจะนำมาเปรียบเทียบกับ GDP เสมอๆ

เรามักจะรู้ว่ายิ่ง % ของหนี้ครัวเรือนต่อ GDP สูงๆ ยิ่งไม่ดี

แต่หลายปีที่ GDP ลดลงไม่ได้สูงแบบปีก่อนก็อาจจะมีผลให้สัดส่วนของหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เพิ่มขึ้นได้เช่นกัน

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาทั้งหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น และ GDP ที่ขยายตัวลดลงต่อเนื่อง

มีผลให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยต่อ GDP เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก

ซึ่งเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2562

และแน่นอนว่าเกิดจากการที่คนไทยจำนวนหนึ่งตกงาน หรือรายได้ลดลงกะทันหัน

หนี้ครัวเรือนจึงเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ GDP มีการขยายตัวที่ลดลงเพราะโควิด-19 เช่นกัน

สัดส่วนของหนี้ครัวเรือนต่อ GDP จึงเพิ่มสูงขึ้น

และคาดว่าจะลดลงในปีพ.ศ.2565 ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะดัน GDP ให้สูงขึ้น

และการจ้างงานบางอย่างที่เริ่มกลับมา