คนจีนที่เข้ามาทำงาน ลงทุนในประเทศไทยมีหลากหลายมาก

1

ช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา คนไทยน่าจะได้ยินข่างเรื่องของทุนจีน หรือคนจีนที่เข้ามากว้านซื้อ เช่าอสังหาริทรัพย์ในประเทศไทย

ซึ่งมีทั้งกลุ่มคนจีนที่ทำธุรกิจแบบทั่วไป เปิดเผย และตรงไปตรงมาตามกฎระเบียบต่างๆ

และกลุ่มคนจีนที่ทำธุรกิจเปิดเผยแบบตรงไปตรงมา เปิดบริษัทเพื่อดำเนินกิจการ แต่อาจจะมีแอบแฝงอะไรบางอย่าง

ธุรกิจที่เปิดเผยก็อาจจะไม่ได้คาดหวังเรื่องของกำไร หรือผลประกอบการ

เพียงแต่ต้องการมีธุรกิจในประเทศไทย มีบริษัทหรือนิติบุคคลเพื่อที่จะได้ขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยตามกฎหมายไทย

แต่งานที่ทำคืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับอะไรเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ยาก

หลายๆ คนไม่ได้ใช้พาสปอร์ตประเทศจีน หรือประเทศในเอเชียเข้าประเทศไทย

แต่ใช้พาสปอร์ตของประเทศในสหภาพยุโรปที่เปิดให้มีการขอสัญชาติได้เมื่อมีการลงทุนตามที่กฎหมายประเทศนั้นๆ ระบุซึ่งมีหลายประเทศเลย

ดังนั้น คนจีนกลุ่มนี้อาจจะเข้าประเทสไทยด้วยพาสปอร์ตประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศจีน

ธุรกิจที่ทำก็อาจจะถูกกฎหมายแบบ 100% เพียงแต่ธุรกิจอื่นๆ ของพวกเขาในต่างประเทศ หรือในประเทศเพื่อนบ้านเรา

อาจจะถูกกฎหมายในประเทศนั้นๆ แต่ไม่ถูกกฎหมายในประเทศไทย เช่น ธุรกิจคาสิโน เป็นต้น