คนจีนเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้น

127

การเข้ามาทำงานในประเทศไทยของชาวต่างชาติ

ถ้านับแบบเป็นทางการก็ต้องดูที่การได้รับใบอนุญาตทำงานจากกระทรวงแรงงาน

ซึ่งแน่นอนว่าตลอด 10 – 20 ปีที่ผ่านมานั้น

คนญี่ปุ่นครองอันดับที่ 1 มาโดยตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลง

เพราะพวกเขาเข้ามาลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มาโดยตลอด

จากนั้นก็ขยายไปธุรกิจอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจค้าปลีก ร้านอาหารต่างๆ

แต่ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ปีพ.ศ.2565 เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจแล้ว

เพราะจำนวนของคนจีนที่ได้รับใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยมาเป็นอันดับที่ 1 แล้ว

มากกว่าคนญี่ปุ่นประมาณ 966 คน

แต่ยังคงต้องติดตามต่อไปในระยะยาวว่าจำนวนของทั้งคนญี่ปุ่นและคนจีนจะเพิ่ม-ลดลงยังไงในอีกหลายเดือนจากนี้