คนที่ทำงานในบางธุรกิจโดนลดเครดิตในการขอสินเชื่อธนาคาร

เพราะธุรกิจนั้นๆ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แบบเต็มๆ

6

ภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ยังไม่ฟื้นตัว

สถานการณ์การลดจ้างงานพนักงาน ลดเงินเดือนกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ธนาคารนำมาไปใช้ประกอบการพิจารณาปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย และมีผลต่อยอดการปฏิเสธสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

และยังคงต่อเนื่องมาถึงขณะนี้สังเกตได้ว่ากลุ่มที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อส่วนใหญ่จะทำงานในธุรกิจที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง


โดยกลุ่มธุรกิจที่ถูกแบงก์ขึ้นลิสต์รายชื่อว่ามีความเสี่ยงสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบิน โรงแรม การท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ ค้าขาย และธุรกิจส่วนตัว

เป็นกลุ่มที่ธนาคารประเมินให้ความสามารถลดลงอย่างชัดเจนดังนั้นโอกาสในการถูกปฏิเสธสินเชื่อจึงมีอยู่สูงนอกจากนี้ ปัญหาสำคัญที่ทำให้กำลังซื้อในปัจจุบันของผู้บริโภคลดลงอย่างมากคือการนำรายจ่ายทุกรายการ มาหักกับรายได้ และยังนำภาระหนี้ทั้งหมดมาร่วมคำนวณและประเมินความสามารถในการก่อหนี้ของผู้บริโภค

ทำให้ปัจจุบันยอดการปฏิเสธสินเชื่อยังมีอยู่สูงอย่างไรก็ตาม แม้ปัจจัยลบที่ส่งผลต่อกำลังซื้อผู้บริโภคจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสร้างความท้าทายทางการเงินให้กับผู้บริโภค

แต่ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดที่อยู่อาศัยก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้บริโภค

แม้จะเป็นการเพิ่มภาระหนี้ก้อนใหญ่แต่มาพร้อมความมั่นคงในชีวิต และความคุ้มค่าของการลงทุนในระยะยาว

จึงเป็นอีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคต้องการยื่นกู้ซื้อบ้านแม้จะมีภาระหนี้สินอยู่ก็ตาม