คนวัยทำงานจะอาศัยอยู่นอกกรุงเทพฯ มากขึ้น

คนวัยทำงานเลือกพื้นที่อื่นๆ นอกกรุงเทพมหานครในการอยู่อาศัย

2

จากงานสัมมนาของ 3 สมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

มีเนื้อหาของนายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) น่าสนใจหลายเรื่อง

1 ในเรื่องนั้นคือ การที่จำนวนคนวัยทำงานในพื้นที่นอกกรุงเทพมหานครจะเพิ่มขึ้น

โดยจะเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร

และเพิ่มขึ้นในภาคตะวันออกของประเทศไทย

ซึ่งจริงๆ และ ณ ปัจจุบันก็มองเห็นทิศทางแบบนั้นอยู่

เพราะคนวัยทำงานจำนวนมากที่ต้องการที่อยู่อาศัย

เลือกซื้อที่อยู่อาศัยในจังหวัดปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร

เนื่องจากราคาไม่สูงมาก และการเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อทำงานหรือเพื่อส่งลูกไปโรงเรียนก็ไม่ได้ลำบากเท่าใด

ส่วนในภาคตะวันออก แน่นอนว่าเกิดจาการพัฒนาของ EEC

ที่จะทำให้เกิดการจ้างงานจำนวนมากในอนาคต จึงไม่แปลกที่จำนวนคนวัยทำงานจะมากขึ้น

แต่ในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทยคงมีจำนวนคนลดลง เพราะคนวัยทำงานต้องออกมาหางานทำนอกพื้นที่