ครึ่งแรกปี 2564 เป็นช่วงที่ยากลำบาก อึดอัดในการลงทุนหรือขยับตัวของผู้ประกอบการ

5

ครึ่งแรกปีพ.ศ.2564 เป็นช่วงเวลายากลำบาก อึดอัดในการลงทุนหรือขยับตัวของผู้ประกอบการ

ซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2563 ที่สถานการณ์ยังไม่แย่เท่าปัจจุบัน

ช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเจนว่าผู้ประกอบการบางรายพยายามประคองรายได้ของบริษัท

แม้ว่าจะต้องลดการเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมมาตั้งแต่ปีที่แล้ว

แม้ว่าจะยังคงเปิดขายโครงการบ้านจัดสรรใหม่ต่อเนื่องมาตลอดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

แต่ก็ไม่ได้มีจำนวนมากมายนัก เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้

ในช่วงไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2564 ก็เป็นอีกช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการเลือกลดจำนวนโครงการคอนโดมิเนียมใหม่

ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากการคาดการณ์จำนวนโครงการที่จะเปิดขายใหม่ในไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2564 ของผู้ประกอบการบางราย

ที่มีจำนวนโครงการบ้านจัดสรรมากกว่า บางผู้ประกอบการไม่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่เลยในไตรมาสที่ 3

ยังต้องรอดูต่อไปว่าในไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2564 ผู้ประกอบการจะยังคงรักษารูปแบบการเปิดขายโครงการใหม่ไว้แบบนี้เช่นเดิมหรือเปล่า