ความขัดแย้งจีนกับสหรัฐส่งผลดีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาว

5

กำลังซื้อของชาวต่างชาติจะยังคงไม่กลับมาในระดับเดียวกับช่วงก่อนโควิด-19 ในปีนี้หรือปีหน้า ต้องรอให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกมากขึ้น

เพราะการซื้อหรือการโอนกรรมสิทธิ์นั้นสอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยว หรือจำนวนของชาวต่างชาติที่พักอาศัยหรือทำงานในประเทศไทย

การที่มีชาวต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมในประเทศไทยช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกิดขึ้น

เพราะมีการซื้อขายไปก่อนหน้านี้แล้ว และชาวต่างชาติส่วนหนึ่งโดยเฉพาะคนจีนที่โอนกรรมสิทธิ์นั้นอยู่ในประเทศไทย หรือผู้ประกอบการอำนวยความสะดวกในการโอนกรรมสิทธิ์ให้

รวมไปถึงการยืดระยะเวลาผ่อนดาวน์ออกไปให้นานขึ้น เพื่อให้ชาวต่างชาตินั้นยังคงไม่ทิ้งยูนิตที่จองไว้

แม้การโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติจะลดลง แต่ก็ยังมีอยู่ไม่ได้หายไปไหน

และชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่อยู่ในประเทศไทยยังคงเดินหน้าโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมรวมไปถึงซื้อเพิ่มเติม

ซึ่งเป็นชางต่างชาติที่ทำงานหรือมีธุรกิจในประเทศไทยวะเป็นส่วนใหญ่

อาจจะมีเพียงบางสัญชาติที่แม้จะมีจำนวนมากในประเทศไทยแต่ก็ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

นอกจากนี้การขัดแย้งของจีนและชาติตะวันตกเป็นตัวเร่งให้เกิดการซื้อหรือเช่าระยะยาวบ้านในโครงการจัดสรรมากขึ้นในบางทำเล

โดยเฉพาะบางนา และทำเลรอบๆ โรงเรียนนานาชาติทั่วกรุงเทพมหานคร