ความคืบหน้ารถไฟฟ้าทั้ง 3 เส้นทางที่กำลังก่อสร้าง

แต่ละเส้นทางมีกำหนดเปิดให้บริการเร็วๆ นี้

4

เส้นทางรถไฟฟ้าทั้ง 3 เส้นทางที่กำลังก่อสร้างและจะเปิดให้บริการในปีนี้และปีหน้า

ทั้งสายสีส้มตะวันออก, สายสีเหลือง และสายสีชมพู

มีความคืบหน้าในส่วนของงานก่อสร้างไปมากกว่า 90% แล้ว

ซึ่งดูแล้วคงสามารถเปิดให้บริการบางส่วนของเส้นทางได้ภายในเดือนกันยาน หรือไตรมาสที่ 4 ปีนี้

ตามที่ออกข่าวมาก่อนหน้านี้แน่นอน

ที่บอกว่าสามารถเปิดให้บริการได้บางส่วนของเส้นทางนั้น เพราะอาจจะมีงานในบางส่วนที่ยังไม่เรียบร้อย

หรืองานในบางสถานี บางช่วงของเส้นทางยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100%

แต่อย่างไรก็ตามทั้ง 3 เส้นทางสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปีพ.ศ.2566

ก่อนที่จะถึงเวลานั้นก็รอว่าเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ และสายสีส้มตะวันตกจะเริ่มการก่อสร้างจริงจังเมื่อไหร่

สายสีม่วงใต้เห็นว่าจะเริ่มงานก่อสร้างเดือนมิถุนายนนี้

ส่วนสายสีส้มตะวันตกยังคงต้องรอการประมูลหาผู้รับเหมาที่ยังวุ่นวายอยู่

ส่วนเส้นทางอื่นๆ ที่ยังไม่ชัดเจนก็รอกันต่อไปครับ