คอนโดมิเนียมพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวตอนเหนือ

8

พื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวตอนเหนือ (ห้าแยกลาดพร้าว – คูคต)

เป็นพื้นที่น่าสนใจและมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นเป็นบางทำเล

และเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลารวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของแต่ละทำเล

บางทำเลมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นที่สนใจเพราะมีโครงการพาณิชยกรรมเกิดขึ้น

เช่น ห้าแยกลาดพร้าวที่มีเซ็นทรัลลาดพร้าว สี่แยกรัชโยธินที่มีอเวนิว รัชโยธิน

รวมไปถึงมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง  เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยเกริก

นอกจากนี้ หลายทำเลตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวตอนเหนือ

มีพัฒนาการหรือเป็นชุมชนเก่าแก่มามากกว่า 20 – 30 ปี

ดังนั้น ถ้าพิจารณาเฉพาะคอนโดมิเนียมจะเห็นได้ว่า ในพื้นที่นี้มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายมานานแล้ว

มีคอนโดมิเนียมมาตั้งแต่ก่อนปีพ.ศ.2539 ซะอีก

แสดงให้เห็นว่าพื้นที่นี้มีความน่าสนใจมานานแล้ว