คอนโดมิเนียมรอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินบางสถานี

7

พื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินบางสถานี

เริ่มตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าเพชรเกษม 48, ภาษีเจริญ, บางแค และหลักสอง

เป็นพื้นที่ที่มีคอนโดมิเนียมอยู่ค่อนข้างมาก

เมื่อวานพูดถึงพื้นที่รอบๆ สถานีภาษีเจริญที่มีคอนโดมิเนียมจำนวน 7,149 ยูนิต

แต่ถ้ารวมพื้นที่รอบๆ ทั้ง 4 สถานีนี้จะมีคอนโดมิเนียมรวมกัน 15,970 ยูนิต

โดยเป็นคอนโดมิเนียมที่เปิดขายในช่วงปีพ.ศ.2554 – 2563 มากถึง 66% ของจำนวนทั้งหมด

โดยในปีพ.ศ.2560 เป็นปีที่มีคอนโดมิเนียมเปิดขายรวมกันมากถึง 4,689 ยูนิต

ซึ่งทั้งหมดอยู่ในพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าภาษีเจริญ

ช่วงเวลาระหว่างปีพ.ศ.2554 – 2563 เป็นช่วงเวลาก่อนการเปิดให้บริการของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

และเป็นช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้ว

ดังนั้น จึงไม่แปลกที่จะเห็นว่ามีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ