คอนโดมิเนียมรอบสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า

สถานีบางหว้าคือ จุดที่เป็นสถานีรถไฟฟ้าร่วมระหว่างสายสีเขียว และสายสีน้ำเงิน

8

พื้นที่ถนนเพชรเกษมอีกจุดที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตพอสมควรคือ บางหว้า

หรือจุดที่เป็นสถานีรถไฟฟ้าร่วมระหว่างสายสีเขียว และสายสีน้ำเงินที่สถานีบางหว้า ซึ่งเป็นสถานีร่วมของรถไฟฟ้าที่อยู่ติดกันจริงๆ

พื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบางหว้ามีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2554 อาจจะมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เป็นโครงการที่มีรูปแบบเก่า

จากนั้นก็เริ่มมีโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มเติมเข้ามาในพื้นที่นี้เรื่อยๆ

แต่ชะลอไปตั้งแต่ปีพ.ศ.2561 เพราะโครงการล่าสุดที่เปิดขายในพื้นที่นี้คือเปิดขายในปีพ.ศ.2561

เนื่องจากราคาขายที่ดินกับราคาขายคอนโดมิเนียมยังไม่สอดคล้องกันราคาที่ดินปรับเพิ่มขึ้นไปค่อนข้างมาก เพราะเป็นพื้นที่ที่มีสถานีร่วมของเส้นทางรถไฟฟ้า 2 เส้นทาง

แต่ราคาคอนโดมิเนียมในพื้นที่ยังอยู่ที่ไม่เกิน 85,000 บาทต่อตารางเมตร

โดยในปัจจุบันมีคอนโดมิเนียมสะสมในพื้นที่นี้อยู่ที่ประมาณ 5,490 ยูนิต

พื้นที่นี้เป็น 1 ในพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวเอเชียเลือกพักอาศัยกันไม่น้อย

เพราะการเดินทางสะดวกมีสถานีรถไฟฟ้าของ 2 เส้นทางแต่ค่าเช่าคอนโดมิเนียมไม่แพงแบบในเมืองชั้นใน