คอนโดมิเนียม 2-5 ล้านบาทโตต่อเนื่อง

เป็นกลุ่มที่ตรงกับกำลังซื้อส่วนใหญ่ที่สุด

3

โครงการคอนโดมิเนียมราคาไม่แพงหรือระดับราคาไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อยูนิตเห็นได้ชัดเจนที่สุดว่า ผู้ประกอบการให้ความสำคัญมากกว่าโครงการราคาแพง

เพราะเป็นระดับราคาขายที่มีจำนวนเปิดขายใหม่มากที่สุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แม้ในช่วงปีพ.ศ.2563 – 2564 ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ผู้ประกอบการก็ยังคงรักษาสัดส่วนของโครงการในระดับราคานี้ไว้แบบต่อเนื่อง

ในขณะที่โครงการคอนโดมิเนียมในระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทต่อยูนิตมีจำนวนลดลงที่ค่อนข้างชัดเจนในทุกๆ ปี แต่คอนโดมิเนียมในระดับราคาไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อยูนิตเพิ่มขึ้นในปีพ.ศ.2564

โดยจำนวนที่เพิ่มขึ้นนั้นส่วนใหญ่กว่า 85% เป็นคอนโดมิเนียมในระดับราคาไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อยูนิต

โดยสัดส่วนของคอนโดมิเนียมในระดับไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อยูนิตในทุกๆ ปีอยู่ในช่วงระหว่าง 77% – 84%

และเป็นคอนโดมิเนียมในระดับราคา 2 – 5 ล้านบาทต่อยูนิตอยู่ในช่วงระหว่าง 50 – 64% แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับตลาดในระดับนี้มากกว่าระดับที่ราคาแพงกว่าชัดเจน

คอนโดมิเนียมในระดับราคานี้เริ่มตั้งแต่ไม่ถึงล้านบาทต่อยูนิต ขึ้นไปถึง 5 ล้านบาทต่อยูนิต โดยคอนโดมิเนียมต่ำกว่าล้านบาทต่อยูนิตกระจายอยู่ในจังหวัดปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานครทั้งในนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม

รวมไปถึงในกรุงเทพมหานครรอบนอกก็พอมีบ้างแต่ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้หลายปี

สำหรับราคาตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปถึงประมาณ 4 ล้านบาทกระจายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครรอบนอก เข้าไปถึงพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้าง และเพิ่งเปิดให้บริการในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา

รวมไปถึงพื้นที่รอบสถาบันการศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

คอนโดมิเนียมในทั้ง 2 ช่วงราคาเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่ได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อค่อนข้างมาก แม้ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการขอสินเชื่อธนาคาร แต่ก็ยังสามารถหาผู้ซื้อเข้ามาทดแทนได้ต่อเนื่อง

เนื่องจากกลุ่มผู้ซื้อในระดับราคานี้มีจำนวนมาก และบางส่วนเริ่มฟื้นตัวจากรายได้ที่ลดลงก่อนหน้านี้ และยังเป็นที่สนใจของผู้ซื้อที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือเริ่มสร้างครอบครัวด้วย

ผู้ประกอบการหลายรายเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมในระดับราคา 2 – 4 ล้านบาทต่อยูนิตรวมไปถึงในระดับราคาต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท