จังหวัดปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานครขยายตัวต่อเนื่อง

ผลสืบเนื่องจากการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร

4

ผู้ประกอบการให้ความสนใจกับกลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้ไม่สูงมากต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว

เนื่องจากจำนวนของกลุ่มผู้ซื้อมีจำนวนมากสามารถหาผู้ซื้อเข้ามาทดแทนคนที่มีปัญหาทั้งจากการขอสินเชื่อธนาคารไม่ผ่าน

และจากปัญหาอื่นๆ พื้นที่ในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง (ต่ำกว่า 3 ล้านบาทต่อยูนิต) ได้แล้ว

เนื่องจากราคาที่ดินที่สูงเกินไป ผู้ประกอบการต้องหาที่ดินในจังหวัดปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร

 โดยเฉพาะจังหวัดที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าต่อขยายออกไปจากกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะได้เป็นจุดขายหรือสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ที่มีความต้องการที่อยู่อาศัย

แม้ว่าผู้ซื้อส่วนหนึ่งจะไม่ได้ใช้บริการรถไฟฟ้าก็ตาม

โดยจังหวัดที่มีความน่าสนใจในปี 2565 และในอนาคต ยังคงเป็นจังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี

ที่ปัจจุบันเป็นจังหวัดที่คนจำนวนมากทำงานในกรุงเทพมหานคร ไม่ได้ทำงานในจังหวัดนั้นๆ

ซึ่งด้วยเส้นทางรถไฟฟ้า และการเดินทางด้วยรถยนต์ต่างๆ ทำให้การเดินทางเข้า-ออกกรุงเทพมหานครสะดวกมากขึ้น แม้จะมีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดก็ตาม

จังหวัดทางทิศตะวันตก เช่น สมุทรสาคร และนครปฐมอาจจะยังต้องใช้เวลาอีกระยะจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบที่เกิดขึ้นกับจังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี

เพราะขาดเส้นทางรถไฟฟ้าเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานคร แต่ก็ยังน่าสนใจสำหรับคนที่มองหาที่อยู่อาศัยในทำเลที่มีความเป็นไปได้จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต