จำนวนของชาวต่างชาติที่ได้ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยล่าสุด

ข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

19

ชาวต่างชาติที่ได้ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยและยังหลงเหลืออยู่ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

มีหลายสัญชาติที่มีประเภทของงานและจำนวนที่น่าสนใจ ดังนี้

ชาวจีนที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยลดลงมาเป็นอันดับที่ 2 รองจากชาวฟิลิปปินส์ตั้งแต่ช่วงต้นปีพ.ศ.2563 จากที่เคยมีจำนวนมากเป็นอันดับที่ 1 มาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

โดยชาวจีนที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทยทำงานด้านการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์จักรยานยนต์ฯ และการผลิต มากกว่างานประเภทอื่นๆ

ชาวฟิลิปปินส์ที่ยังคงทำงานอยู่ในประเทศไทยอยู่ในงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซะเป็นส่วนใหญ่โดยกว่า 78% ของชาวฟิลิปปินส์ที่ได้ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยทำงานด้านการศึกษา

ชาวญี่ปุ่นมีคนทำงานอยู่ในด้านการผลิตมากกว่างานประเภทอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับการที่มีนักลงทุน และธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยต่อเนื่องมาโดยตลอด

และที่น่าสนใจมีชาวญี่ปุ่นอยู่ในงานบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธรุกิจ อยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกับชาวจีน และอังกฤษ

ชาวอังกฤษที่อยู่ในงานด้านการศึกษามากกว่างานประเภทอื่นๆ และมากกว่าทุกสัญชาติ แต่จำนวนยังเป็นรองชาวฟิลิปปินส์  

คนอินเดียที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 จำนวน 8,863 คนทำงานในงานด้านการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์จักรยานยนต์ฯถึง 40%

ในภาพรวมนั้นจำนวนของชาวต่างชาติที่ได้ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยมีจำนวนลดลงต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่เกิดโควิด-19 ธุรกิจหรืออะไรก็ตามที่เคยได้เงินจากชาวต่างชาติเหล่านี้ย่อมได้รับผลกระทบแน่นอน