ชาวต่างชาติยังเข้ามาในประเทศไทยน้อยมาก

ลดลงไปกว่า 96% จากก่อนโควิด-19

1

จำนวนของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2565

มีเพียง 286,857 คนเท่านั้น

น้อยกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ประมาณ 96%

ซึ่งในปีพ.ศ.2562 มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยในเดือนมกราคาม – กุมภาพันธ์รวมกันกว่า 7.32 ล้านคน

สร้างรายได้เกือบ 4 แสนล้านบาท

ดังนั้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่าธุรกิจโรงแรมและที่พักขนาดต่างๆ จะได้รับผลกระทบขนาดไหน

รายได้ลดลงไปมากกว่า 95% แน่นอน และไม่ใช่เพิ่งจะลดลงในปีนี้ แต่ลดลงมาต่อเนื่องตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว

ภาระหนี้สินก็เพิ่มพูนมากขึ้นทั้งหนี้สินเดิมและที่เพิ่มเติมมาในช่วงโควิด-19

แล้วปีนี้มาเจอเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้ามาเป็นภาระเพิ่มเติมอีก

ยิ่งน่าเป็นห่วง เพราะปีนี้จะมีการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ ในอัตราครบถ้วน 100%

เหมือนเป็นการซ้ำเติมกับเจ้าของโรงแรมในปีนี้ ในขณะที่รายได้ยังแทบไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ เจ้าของกิจการโรงแรมที่พักทุกรูปแบบทุกขนาดคงต้องแบกรับภาระต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 1 – 2 ปี