ชาวต่างชาติเข้าประเทศไทยมากขึ้น

3

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

มีประมาณ 2.08 ล้านคน มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมากกว่า 2 ล้านคน

เพราะ 6 เดือนแรกของปีที่แล้วมีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยไทยเพียง 4 หมื่นกว่าคนเท่านั้น

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยจะฟื้นตัวแล้ว

ต้องไม่ลืมว่าโรงแรมที่พัก และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

มีไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ 40 ล้านคนมาแล้ว

ซึ่งตัวเลขปัจจุบันจะคาดหวังให้ถึง 40 ล้านคนในปี 2 ปีนี้คงเป็นไปไม่ได้

แค่ 10 ล้านคนในปีนี้ยังเป็นไปได้ยากเลย

เพราะปัจจัยลบที่มีผลต่อการท่องเที่ยวยังมีอยู่อีกหลายอย่าง

โดยเฉพาะเรื่องของเงินเฟ้อที่มีผลแน่นอนต่อกำลังซื้อของกลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย

และการที่ประเทศจีนยังไม่เปิดประเทศแบบ 100% ก็ทำให้เรายังไม่สามารถคาดหวังถึงนักท่องเที่ยวจีนได้

เรื่องของช่องแคบไต้หวันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างความกังวลใจในภูมิภาคนี้ขึ้นมาอีก

ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปแบบต่อเนื่อง