ชาวต่างชาติเข้าประเทศไทยมากขึ้น

เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีพ.ศ.2565

12

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยช่วง 4 เดือนแรกของปีพ.ศ.2565

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีพ.ศ.2564 มากถึง 762,342 แสนคน

เพราะ 4 เดือนแรกของปีนี้มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว 791,043 คน

ในขณะที่ 4 เดือนแรกของปีที่แล้วมีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเพียง 28,701 คน

แสดงให้เห็นว่าทันทีที่ประเทศไทยเปิดให้เดินทางเข้าประเทศภายใต้ข้อกำหนดตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

ก็มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยมากขึ้น และยิ่งมากขึ้นในช่วงปีนี้

โดยชาวต่างชาติจากสหราชอาณาจักรมีจำนวนมากที่สุดถึงกว่า 70,865 คน

ลำดับที่ 2 เป็นชาวเยอรมัน 62,105 คน และชาวรัสเซียตามมาเป็นลำดับที่ 3 ด้วยจำนวน 56,042 คน

6 อันดับแรกเป็นชาวยุโรป และสหรัฐ อเมริกา

ตามมาด้วยชาวอินเดียที่มีจำนวนมากขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน

ในขณะที่ชาวสิงคโปร์เข้ามามากขึ้นในช่วงเดือนเมษายน และน่าจะต่อเนื่องถึงเดือนพฤษภาคม

โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแบบชัดเจนในเดือนเมษายน

ตามข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศไทยที่ลดลง และหวังว่าจะมากขึ้นในช่วงที่เหลือของปี เพื่อให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยกลับมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศอีกครั้ง