ดอกเบี้ยธนาคารมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นแน่นอน

4

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

ซึ่งเป็น 1 ในคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

อาจจะไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินเชื่อที่อยู่อาศัย แต่สามารถใช้ดูทิศทางของอัตราดอกเบี้ยได้

โดยจากที่ดูข้อมูลของอัตราดอกเบี้ยนโยบายตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 เป็นต้นมา

ดอกเบี้ยนโยบายเคยอยู่ที่ 5% ในปีพ.ศ.2549

แล้วลดลงมาต่อเนื่องทุกไตรมาสจนถึง 3.25% ในปีพ.ศ.2550

แล้วเด้งขึ้นไปถึง 3.75% อีกครั้งในปีพ.ศ.2551 จากนั้นก็ลดลงมาถึง 1.25% ในปีพ.ศ.2552

ช่วงตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 – 2552 ดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในช่วงขาลงมาโดยตลอดเพราะปัญหาการเมือง

แต่ช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในช่วงขาลงยาวนานหลายไตรมาสติดต่อกันคือ

ช่วงตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ.2554 เพราะปัญหาน้ำท่วมต่อเนื่องด้วยปัญหาการเมืองที่ลดลงไปถึง 1.5%

ก่อนที่จะขยับขึ้นไปอีกเล็กน้อยในปีพ.ศ.2562 ไปที่ 1.75% และลดลงต่อเนื่องอีกครั้งเพราะโควิด-19

เหลือเพียง 0.5% ในปีพ.ศ.2565 แต่ช่วงไตรมาสที่ 3 – 4 ของปี 2565 ก็มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นที่ค่อนข้างแน่นอน แต่จะปรับเพิ่มเท่าไหร่นั้นต้องติดตามต่อไป