ตลาดคอนโดมิเนียมพื้นที่รถไฟฟ้าสายสีเหลือง

1

จำนวนคอนโดมิเนียมรวมในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เฉพาะโครงการที่เปิดขายตั้งแต่ปีพ.ศ.2557 เป็นต้นมา อยู่ที่ประมาณ 20,430 ยูนิต

ถ้านับรวมตั้งแต่ก่อนหน้านั้นจะมีคอนโดมิเนียมรวมทั้งหมด 29,600 ยูนิต

ช่วงเวลาไม่เกิน 10 ปีนับจากปีพ.ศ.2557 เป็นต้นมา คอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่กว่า 20,000 ยูนิต โดยคอนโดมิเนียมทั้งหมดในพื้นที่กว่า 20,430 ยูนิตขายไปแล้วกว่า 80%

โดยคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ในพื้นที่มีราคาขายอยู่ในช่วง 60,000 – 100,000 บาทต่อตารางวา แต่โครงการส่วนใหญ่มีราคาขายไม่เกิน 80,000 บาทต่อตารางเมตร

ช่วงก่อนหน้านี้ 4 – 5 ปี คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ยังคงกระจายอยู่ในพื้นที่ตามแนวถนนลาดพร้าว โดยเฉพาะบริเวณที่มีความเป็นชุมชนหรือการพัฒนามาก่อนหน้านี้แล้ว เช่น

โชคชัย 4 บางกะปิ จากนั้นบริเวณที่จะเป็นสถานีร่วมของเส้นทางรถไฟฟ้า 2 เส้นทาง เช่น ลำสาลีก็กลายเป็นพื้นที่ยอดนิยมขึ้นมาทันทีมีผู้ประกอบการรายใหญ่เข้าไปในพื้นที่หลายราย

พื้นที่ตามแนวถนนศรีนครินทร์อาจจะมีโครงการคอนโดมิเนียมไม่มากนักในช่วงก่อนหน้านี้ โครงการบ้านจัดสรรจะมีมากกว่าชัดเจน

แต่พื้นที่รอบๆ สถานีร่วมกับแอร์พอร์ตลิ๊งค์ และพื้นที่ที่ไม่ไกลจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ เช่น ซีคอน พาราไดซ์พาร์ค ก็มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่เช่นกัน

แต่ปีพ.ศ.2565 มีคอนโดมิเนียมไม่ต่ำกว่า 5,000 ยูนิตเปิดขายใหม่ในพื้นที่ตามแนวศรีนครินทร์ต่อเนื่องถึงสำโรง

พื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผ่านมาค่อนข้างมาก

ตั้งแต่ปีพ.ศ.2557 เป็นต้นมา เริ่มมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากขึ้นในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

เพราะความชัดเจนของการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองชัดเจนมากกว่าปีที่ผ่านๆ มา

โดยพื้นที่ตามแนวถนนลาดพร้าวอาจจะมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากกว่าพื้นที่ตามแนวถนนศรีนครินทร์ต่อเนื่องถึงสำโรง

แต่หลังจากนั้นทั้ง 2 พื้นที่นี้ก็มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ไม่แตกต่างกันมากนัก จำนวนคอนโดมิเนียมรวมในทั้ง 2 พื้นที่มีจำนวนไม่แตกต่างกันมาก

จนกระทั่งปีพ.ศ.2565 พื้นที่ตามแนวถนนศรีนครินทร์ต่อเนื่องถึงสำโรงมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากขึ้นแบบชัดเจน

ซึ่งเป็นการขยายตัวที่สอดคล้องกับช่วงเวลาการเปิดให้บริการของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในปีพ.ศ.2566

โดยพื้นที่ตามแนวถนนศรีนครินทร์ต่อเนื่องถึงสำโรงยังคงมีที่ดินสำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียม