ตลาดคอนโดมิเนียมรอบนิคมอุตสาหกรรม

2

ตลาดคอนโดมิเนียมราคาไม่แพงโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่เริ่มตั้งแต่ยูนิตละประมาณ 1 ล้านบาทขึ้นไปถึงประมาณ 3 ล้านบาทต่อยูนิต

จะกระจายอยู่ในทำเลกรุงเทพมหานครรอบนอกหรือทำเลที่ไกลออกไปจากแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว

อาจจะมีความหนาแน่นในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างอยู่ ณ ปัจจุบันมากเป็นพิเศษ

ถ้าเป็นโครงการที่มีราคาขายอยู่ในช่วงไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อยูนิตอาจจะกระจายนออกไปในทำเลอื่นๆ ที่ไกลออกไปจากเส้นทางรถไฟฟ้าทั้งที่กำลังก่อสร้างและเปิดให้บริการแล้ว เพราะราคาที่ดินที่ต่ำกว่า

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกที่จะเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมราคาไม่แพงมากกว่าโครงการราคาสูงในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อที่มีจำนวนมากกว่า

และพยายามหาทำเลที่มั่นใจได้ว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ซื้อแน่นอน อีกทั้งยังสามารถคาดการณ์ถึงกลุ่มผู้ซื้อได้ตั้งแต่ก่อนเปิดขาย

ทำเลที่มีกลุ่มผู้ซื้อชัดเจนและสามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ก่อนที่จะลงทุนซื้อที่ดิน มีอยู่ 2 ทำเล คือ ทำเลรอบมหาวิทยาลัย และทำเลรอบนิคมอุตสาหกรรม

ซึ่งทั้ง 2 ทำเลนี้สามารถคาดการณ์ถึงกำลังซื้อว่าเป็นใคร และมีความสามารถระดับไหนได้ทันที อาจจะลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมไม่นาน

แต่ในระยะยาวแล้วอาจจะคาดหวังเรื่องของกำลังซื้อได้แตกต่างกัน

ทำเลรอบนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ทำเลที่มีการขยายตัวต่อเนื่องทั้งในอดีตที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงอนาคต อย่างเช่น EEC รวมไปถึงจังหวัดที่มีพื้นที่ต่อเนื่อง เช่น

จังหวัดสมุทรปราการ จะอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีงาน มีการเดินทางเข้า-ออกของคนที่เข้าไปทำงานในพื้นที่ ความต้องการที่อยู่อาศัยมีต่อเนื่องอยู่แล้ว

และมีหลายระดับด้วยไม่เพียงแต่คอนโดมิเนียมราคาไม่แพงเท่านั้น แต่คอนโดมิเนียมราคาไม่แพงนั้นเข้าถึงกำลังซื้อได้ชัดเจนกว่า

ส่วนทำเลรอบมหาวิทยาลัยอาจจะไม่สามารถคาดหวังได้ยาวนานขนาดนั้น