ตลาดคอนโดมิเนียมรอบมหาวิทยาลัยยังไปได้

กลุ่มผู้ซื้อหลากหลายไม่ใช่แค่นักศึกษาเท่านั้น

1

ตลาดคอนโดมิเนียมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาจจะดูเหมือนชะลอตัวหรือว่ามีอัตราการขายที่ไม่ได้สูงมาก หรือมีการปิดการขายแบบรวดเร็วแบบก่อนหน้านี้

จำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ก็ไม่ได้มากมายหรือว่ามีมากขึ้นแบบชัดเจน แต่ลดลงมาต่อเนื่อง

โดยเฉพาะเมื่อเจอกับปัญหาโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อ และความเชื่อมั่นในระยะยาวของทั้งผู้ประกอบการ และผู้ซื้อ

ผู้ประกอบการมีการพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งโครงการที่จะเปิดขายใหม่มากขึ้น

อีกทั้งกลุ่มของผู้ซื้อที่เป็นนักลงทุนก็มีการพิจารณาการลงทุนในคอนโดมิเนียมมากขึ้น แตกต่างจากในอดีตที่มักจะซื้อแบบทั่วๆ ไปในช่วงพรี-เซลหรือช่วงก่อนพรี-เซล

ทำเลที่ทั้งผู้ประกอบการและนักลงทุนให้ความสนใจมาต่อเนื่องโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คือ ทำเลรอบมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร

เนื่องจากทำเลรอบมหาวิทยาลัยมีกลุ่มผู้ซื้อที่ชัดเจน และไม่เพียงแต่กลุ่มของนักศึกษาเท่านั้น

แต่ยังมีกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นอาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และที่สำคัญคือกลุ่มของนักลงทุนที่เลือกลงทุนในการซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อปล่อยเช่าในระยะยาว

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มของคนทำงานในพื้นที่ หรือกลุ่มคนวัยทำงานที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ แล้วเลือกที่จะทำงานหรือพักอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีความคุ้นเคย

เพราะพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยทุกแห่งมีความเป็นชุมชน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการใช้ชีวิตอยู่แล้ว

นอกจากนี้ยังสามารถเห็นศักยภาพต่างๆ ได้ ณ ปัจจุบัน ไม่ต้องรอหรือว่าใช้เวลาในการพิจารณานาน