ตลาดคอนโดมิเนียมรอบสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลู

1

ก่อนที่เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจะมีความชัดเจน พื้นที่ในฝั่งธนบุรีที่มีความชัดเจนในเรื่องของการเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมก็จะเป็นพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ต่อขยายมาจากสถานีสะพานตากสิน

โดยพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี และวงเวียนใหญ่เป็น 2 พื้นที่ที่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายรวมกันหลายพันยูนิตในเวลาไม่กี่ปี

จากนั้นจึงเริ่มขยายมายังพื้นที่รอบๆ สถานีอื่นๆ ในแนวเส้นทางต่อขยายไปยังสถานีบางหว้า

แต่พื้นที่ที่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายสะสมมากที่สุดในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงนี้ คือ พื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลู

ก่อนที่จะโดนพื้นที่รบสถานีรถไฟฟ้าวุฒากาศแย่งตำแหน่งไป

คอนโดมิเนียมในพื้นที่รอบๆ สถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูเริ่มมีการเปิดขายกันมากขึ้นในปีพ.ศ.2555 และ 2557 โดยในปีพ.ศ.2557 เป็นปีที่มีคอนโดมิเนียมเปิดขายมากที่สุด

เนื่องจากการเปิดให้บริการของสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูในปีพ.ศ.2556 ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มความน่าสนใจของพื้นที่บริเวณนี้ ก่อนหน้านี้อาจจะมีโครงการคอนโดมิเนียมมาก่อนแล้ว

เพราะเส้นทางรถไฟฟ้าช่วงนี้มีการก่อสร้างโครงสร้างของเส้นทางมาก่อนหน้านี้แล้ว ขาดเพียงแค่อาคารสถานีและระบบเท่านั้น ผู้ประกอบการจึงมั่นใจว่าสถานีรถไฟฟ้าจะต้องมีการก่อสร้างให้สมบูรณ์แน่นอน

นอกจากนี้โครงการที่เปิดขายก่อนหน้านี้ปิดการขายหมดแล้ว และผู้ประกอบการเห็นว่าราคาขายในบริเวณนี้ปรับขึ้นกันมาพอสมควรแล้ว

อีกทั้งการที่ราคาที่ดินมีการปรับเพิ่มมากขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกในอนาคตทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเข้ามาจับจองที่ดินก่อนที่จะมีราคาสูงมากไปกว่าตอนนี้ และอาจจะไม่สามารถพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในระดับราคาที่เหมาะสมกับบริเวณนี้ได้ในอนาคต