ตลาดคอนโดมิเนียมริมถนนเพชรเกษม

5

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่ผ่านถนนเพชรเกษม

สร้างการเปลี่ยนแปลงแบบครั้งใหญ่ให้กับพื้นที่ตามแนวถนนเพชรเกษม

โดยก่อนที่เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจะเปิดให้บริการ

อาจจะมีเพียงพื้นที่รอบๆ บางหว้า ท่าพระ หรือบางแค่เท่านั้น ที่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขาย

แต่หลังจากการเปิดให้บริการของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

พื้นที่รอบๆ สถานีรถไฟฟ้าเพชรเกษม 48 ภาษีเจริญ บางแค และหลักสอง

กลายเป็นพื้นที่ที่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายมากขึ้นแบบชัดเจน

ถ้านับเฉพาะพื้นที่รอบๆ สถานีรถไฟฟ้าไม่เกิน 1 กิโลเมตร

พื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าภาษีเจริญน่าจะมีจำนวนคอนโดมิเนียมมากที่สุด

เพราะมีจำนวนรวมทั้งหมดประมาณ 7,149 ยูนิต จากทั้งหมด 3 โครงการใหญ่ และอีก 4 โครงการขนาดกลางและเล็ก

แต่บางโครงการก็ปิดการขาย หรือขายไปได้เยอะแล้ว เหลือยูนิตไม่มาก