ตลาดคอนโดมิเนียมเช่าเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง

เพิ่มขึ้นทั้งจากกลุ่มผู้เช่าที่เป็นคนไทย และต่างชาติ

1

วันนี้ขออีกสักตอนเป็นตอนสุดท้ายสำหรับข้อมูลจาก Propso.com นะครับ

ค่าเช่าของยูนิตแต่ละประเภทนั้น แตกต่างกันไปตามขนาดของยูนิต ทำเลที่ตั้ง และอายุของอาคาร

โครงการคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จใหม่ไม่เกิน 5 ปี มีค่าเช่าสูงกว่าสำหรับยูนิตประเภทเดียวกันในโครงการที่สร้างเสร็จมากกว่า 10 ปีขึ้นไป เพราะต้นทุนคอนโดมิเนียมมากกว่า

ดังนั้น ผลตอบแทนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับคอนโดมิเนียมที่มีอายุโครงการมากกว่า อีกทั้งยังไม่สามารถลดค่าเช่าได้มาก เนื่องจากต้นทุนสูง

ต่างจากคอนโดมิเนียมที่มีอายุมากกว่าที่สามารถตั้งค่าเช่าได้ใกล้เคียงกับคอนโดมิเนียมใหม่ และยังสามารถปรับลดลงมาได้อีก แต่โครงการต้องอยู่ในสภาพที่สวยงามไม่แตกต่างจากโครงการใหม่มากนัก

การลงทุนคอนโดมิเนียมในระยะยาวอาจจะเพิ่งกลับเข้าสู่ภาวะที่เป็นขาขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ชะลอตัวรุนแรงตามภาวะเศรษฐกิจ และการปิดกั้นการเดินทางระหว่างประเทศเพราะโควิด-19

แต่อาจจะเป็นขาขึ้นแบบช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป ไม่หวือหวาแบบช่วงก่อนโควิด-19 แต่ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ปีที่แล้วเป็นต้นมา

ตลาดคอนโดมิเนียมเช่าเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งทั้งจากกลุ่มผู้เช่าที่เป็นคนไทย และต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มของชาวต่างชาติที่เริ่มกลับมาติดต่อหาเจ้าของห้องเดิมที่เคยเช่าหรือหาเช่าคอนโดมิเนียมใหม่

แต่ยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ และยังขาดกลุ่มของคนจีน และชาวเอเชีย

กลุ่มของผู้เช่าคนไทยยังไม่มากเช่นกัน เพราะการทำงานที่บ้าน (Work From Home : WFH) และการเรียนออนไลน์ของกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

มีผลให้ไม่จำเป็นต้องมีที่พักใกล้ที่ทำงานหรือใกล้โรงเรียน ตลาดคอนโดมิเนียมเช่าในหลายทำเลจึงยังไม่คึกคัก แต่ในพื้นที่ CBD เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา