ตลาดคอนโดมิเนียมเช่าเริ่มฟื้นตัว

ในเขตบางรัก ปทุมวัน คลองเตย และวัฒนา

2

การลงทุนคอนโดมิเนียมในระยะยาวในมุมของนักลงทุนทั่วไปคือ

การซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการปล่อยเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายเดือนที่ได้ก่อนหน้านี้สัก 3 –  4 ปีอาจจะให้ผลตอบแทนที่มากกว่า 5% ต่อปีเมื่อเทียบกับมูลค่าคอนโดมิเนียม

แต่ปัจจุบันด้วยปัญหาของอุปทานคอนโดมิเนียมที่มากมาย และกลุ่มของนักลงทุนในระยะยาวที่มีการซื้อคอนโดมิเนียมมาเพื่อปล่อยเช่ามากขึ้น

จนมีผลให้ตลาดมีอุปทานคอนโดมิเนียมเช่ามากมายแบบที่เห็นในปัจจุบัน

ซึ่งจากข้อมูลจาก Propso.com แพลตฟอร์มปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่พบว่ามีคอนโดมิเนียมมาฝากหาลูกค้าเพื่อเช่ารายเดือนในระยะสั้น และระยะยาวมากกว่า 50,000 ยูนิต

โดยกว่า 80% เป็นคอนโดมิเนียมที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร กระจายกันอยู่ในหลายทำเล

สำหรับทำเลหรือพื้นที่ที่อยู่ในเขต CBD ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คอนโดมิเนียมมีราคาค่อนข้างสูง

และมีความหลากหลายของรูปแบบโครงการค่อนข้างมากนั้น

พบว่ามีคอนโดมิเนียมที่ปล่อยเช่าโดยระบุว่าต้องการสัญญาเช่า 1 ปีผ่าน Propso.com ประมาณ 1,198 ยูนิต

อาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดของตลาดแต่ก็สามารถเป็นตัวแทนภาพรวมของตลาดได้