ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครกลับมาคึกคัก

โครงการเปิดขายใหม่เยอะเลย

6

จำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2565 มีจำนวนประมาณ 15,000 ยูนิต

มากกว่าจำนวนยูนิตเปิดขายใหม่ทั้งปีของปีที่แล้ว และเกือบเท่ากับจำนวนทั้งปีของ 2 ปีก่อนหน้านี้

ซึ่งถ้าพิจารณาเป็นรายไตรมาสก็มีจำนวนมากกว่าหลายไตรมาสที่ผ่านมาแบบชัดเจน

ซึ่งจำนวนที่เปิดขายขายแบบไม่เป็นทางการนั้นมากกว่านี้อีกหลายพันยูนิต

เพียงแต่เป็นการเปิดสำนักงานขาย หรือขายเฉพาะในกลุ่มลูกค้าบางส่วนก่อนไม่ได้เปิดขายแบบเป็นทางการ

จำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากขึ้นไม่ได้สะท้อนว่าผู้ประกอบการมั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจหรือว่ามีความมั่นใจว่าสามารถปิดการขายได้แบบรวดเร็ว

เพียงแต่ผู้ประกอบการมั่นใจว่าสามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้บางส่วน

และสามารถปิดการขายได้ในระดับหนึ่ง ไม่ได้คาดหวังว่าจะสามารถปิดการขายได้ทันทีแบบในอดีต

ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการประชาสัมพันธ์โครงการเปิดขายใหม่จะแตกต่างจากก่อนหน้านี้

เพราะผู้ประกอบการต้องการรักษางบประมาณในการทำการตลาดไว้ใช้ต่อเนื่องยาวๆ