ตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (เตาปูน – ท่าพระ – หลักสอง)

หลายทำเลมีความคึกคักมากขึ้น

2

ช่วงเวลาที่การก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงเตาปูน – ท่าพระ – หลักสองมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรม

เริ่มมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายมมากขึ้นในพื้นที่ตามแนวเส้นทาง ซึ่งเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ปีพ.ศ.2557 เป็นต้นมา

เมื่อเส้นทางรถไฟฟ้าเปิดให้บริการครบทั้ง 2 เส้นทางแล้วในปีพ.ศ.2562 – 2563 จึงมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายลดลง เพราะหลายโครงการยังไม่สามารถปิดการขายได้

แม้ว่าจะสร้างเสร็จแล้วก็ตาม เพราะราคาขายที่อาจจะสูงเกินไปสำหรับพื้นที่ฝั่งธนบุรี

โครงการคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายมากกว่า 100,000 บาทต่อตารางเมตรมียูนิตเหลือขายทุกโครงการเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องมีโปรโมชั่น และมาตรการส่งเสริมการขายต่อเนื่องอีกระยะจึงสามารถปิดการขายได้

ในขณะที่โครงการราคาไม่แพงในบางทำเลปิดการขายหรือมีอัตราการขายที่สูงมาก

คอนโดมิเนียมสะสมในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (เตาปูน – ท่าพระ – หลักสอง) มีประมาณ 59,554 ยูนิต ค่อนข้างสูง

แต่ต้องไม่ลืมว่ามีบางทำเลที่มีโครงการคอนโดมิเนียมก่อนที่จะมีการพัฒนาเส้นทางรถไฟฟ้า

และหลายทำเลเพิ่งมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่

แต่อัตราการขายก็ค่อนข้างสูงเช่นกัน เพราะอยู่ที่ประมาณ 90% โดยพื้นที่ที่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ค่อนข้างมาก เช่น สถานีเพชรเกษม 48 และสถานีภาษีเจริญ

โดยพื้นที่รอบสถานีภาษีเจริญน่าจะเป็นทำเลที่มีคอนโดมิเนียมสะสมมากที่สุดในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เพราะมีจำนวนยูนิตรวมแล้วกว่า 6,00 ยูนิต

และมีโครงการเปิดขายใหม่อีก 376 ยูนิตในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำหรับสถานีบางแคก็เริ่มมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในพื้นที่เช่นกันในปีที่ผ่านมา

พื้นที่หรือทำเลอื่นๆ ที่มีโครงการคอนโดมิเนียมมากขึ้น แบบชัดเจนเลย คือ สถานีสามแยกไฟฉาย ที่มีผู้ประกอบการเข้ามาซื้อที่ดินและเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมต่อเนื่องในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา

และมีอีกหลายแปลงที่มีการล้อมรั้ว ขึ้นป้ายโฆษณาแล้วว่าจะเป็นโครงการคอนโดมิเนียม เพียงแต่ยังไม่เปิดขายแบบเป็นทางการ