ตลาดพื้นที่ค้าปลีกยังไม่ฟื้นตัว

พื้นที่ว่างยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

10

พื้นที่ค้าปลีกรวมทุกประเภทในกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2565 มีประมาณ 6.6 ล้านตารางเมตร

โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีพื้นที่ค้าปลีกเปิดให้บริการใหม่ในกรุงเทพมหานครน้อยมาก เมื่อเทียบกับหลายปีก่อนหน้านี้

เพราะโครงการพื้นที่ค้าปลีกขนาดใหญ่อย่างศูนย์การค้าที่เปิดให้บริการในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะอยู่ในจังหวัดปริมณฑลที่ต่อเนื่องกับกรุงเทพมหานคร

เนื่องจากราคาที่ดินในกรุงเทพมหานครมีราคาสูงเกินกว่าจะพัฒนาโครงการพื้นที่ค้าปลีก

ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หลายโครงการพื้นที่ค้าปลีกที่วางแผนจะเปิดให้บริการในอนาคตมีการทบทวนแผนการพัฒนา และชะลอการก่อสร้าง

คอมมูนิตี้มอลล์อาจจะยังมีโครงการเปิดให้บริการใหม่ต่อเนื่อง เพียงแต่ช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมามีโครงการใหม่ลดลง

เนื่องจากหลายโครงการก่อนหน้านี้ไม่ประสบความสำเร็จ และหลายโครงการไม่สามารถรักษาความนิยมหรือความน่าสนใจของโครงการได้แบบเดิม

ไฮเปอร์มาร์เก็ตปัจจุบันโดยเฉพาะในต่างจังหวัดก็มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม บางโครงการมีการเพิ่มเติมส่วนของโรงภาพยนตร์หรือเพิ่มพื้นที่เช่ามากกว่าในอดีต

ศูนย์การค้ามีสัดส่วนของพื้นที่เช่ามากที่สุดในกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่ แม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะมีศูนย์การค้าใหม่ๆ เปิดให้บริการไม่มากในกรุงเทพมหานคร