ตลาดอสังหาฯ ดีขึ้นกว่า 1 – 2 ปีที่ผ่านมา

10

สำหรับภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครคาดว่าดีกว่าช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมาแน่นอน

เพียงแต่จะดีกว่าหรือมีการขยายตัวมากกว่าถึงระดับไหนนั้นอาจจะต้องดูช่วงไตรมาสที่ 3 – 4 ปีนี้ ซึ่งถ้าไม่มีสถานการณ์อะไรที่สร้างความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจแบบรุนแรงในประเทศไทยหรือระดับโลก

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในบางประเภทจะขยายตัวมากขึ้นแน่นอน โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมที่แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว กำลังซื้อมีปัญหาสารพัดแบบช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

แต่ผู้ประกอบการก็ยังพยายามหาช่องว่างในการเปิดขายโครงการใหม่ได้ต่อเนื่อง และปิดการขายไปหลายโครงการเช่นกัน

จำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในปีพ.ศ.2565 มีความเป็นไปได้ที่จะมีจำนวนประมาณ 45,000 – 50,000 ยูนิต และมากกว่าช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

เพราะแค่ครึ่งแรกของปีนี้ก็มีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในกรุงเทพมหานครไปแล้ว 26,300 ยูนิต

ซึ่งถ้าเศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวมากกว่า 4% ในปีพ.ศ.2566 ก็เป็นไปได้ที่จำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในกรุงเทพมหานครจะมากกว่า 60,000 ยูนิตอีกครั้ง

และคงมีคอนโดมิเนียมที่มีราคาขายมากกว่า 200,000 บาทต่อตารางเมตร

รวมไปถึงโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากขึ้นในพื้นที่เมืองชั้นใน

นอกจากนี้ตลาดคอนโดมิเนียมในหลายจังหวัดท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมาเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการอีกครั้ง