ตลาดอสังหาฯ รอรัฐบาลใหม่รอมาตรการกระตุ้นใหม่ๆ

14

การจะกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศไทยอาจจะยังต้องรอเวลาอีกระยะ เพราะประเทศไทยยังไม่มีรัฐบาลที่ทำงานแบบเต็มรูปแบบ หลายปัญหาจึงยังไม่มีการแก้ไขแบบเป็นรูปธรรมในช่วงนี้

เพราะไม่มีคนที่มีอำนาจสั่งการ มีแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ไปตามขอบแขตการทำงานของตนเองเท่านั้น

การจะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องที่จำเป็น และเป็นเรื่องที่หลายรัฐบาลก่อนหน้านี้ทำกันเป็นเรื่องปกติ

เนื่องจากว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะเรื่องของการซื้อขายที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก และเกี่ยวข้องกับอีกหลายธุรกิจ

การกระตุ้นให้เกิดกำลังซื้อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น

การซื้อที่อยู่อาศัยในปีนี้มีความเป็นไปได้ที่จะไม่แตกต่างจากปีพ.ศ.2565 มากนัก เพราะหลายๆ ปัจจัยแบบที่กล่าวไปแล้วเป็นตัวแปรสำคัญ

แต่ถ้าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ไม่มีสถานการณ์อะไร ก็คงเป็นเรื่องที่ดีที่สถานการณ์ต่างๆ ในประเทศไทยจะคลี่คลายและเดินหน้ากว่าที่ผ่านมา

ธุรกิจการท่องเที่ยวคงยังดีขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆ หลายธุรกิจจะขยายตัวมากขึ้น

รัฐบาลอาจจะมีมาตรการหรือนโยบายออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยอาจจะกระตุ้นในหลายๆ กลุ่ม หลายๆ ธุรกิจพร้อมๆ กัน รวมไปถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

แต่สุดท้ายแล้วคงต้องดูสถานการณ์ทางการเมืองต่อเนื่องต่อไปอีกหลายเดือน

เพราะถ้าการตั้งรัฐบาลยืดเยื้อหรือมีการสลับข้างเกิดขึ้นก็อาจจะมีปัญหาทางการเมืองได้ และจะกระทบต่อทั้งเรื่องของการท่องเที่ยว และเรื่องต่างๆ ตามมาอีก