ที่ดินหลายแปลงในกรุงเทพมหานครเปลี่ยนเป็นที่ดินปลูกพืช เลี้ยงสัตว์

หลักๆ คือเพื่อเสียภาษีที่ดินฯ ลดลง

5

เจ้าของที่ดินแปลงใหญ่หลายแปลงในกรุงเทพมหานคร

มีการเตรียมการเพื่อรับมือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เนื่องจากช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการบนที่ดินของตนเอง

โดยเฉพาะที่ดินแปลงใหญ่ๆ                 ที่มีมูลค่าที่ดินสูงๆ

เจ้าของที่ดินแปลงใหญ่หลายแปลงในกรุงเทพมหานครที่เป็นผู้ประกอบการมีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์บนที่ดิน

ล่าสุดที่ฮือฮา คือ กลุ่มทีซีซีที่มีที่ดินขนาดใหญ่บนถนนเกษตร – นวมินทร์ประมาณ 300 ไร่

ซึ่งก่อนหน้านี้มีแผนจะพัฒนาเป็นโครงการมิกซ์-ยูสขนาดใหญ่ แต่ยังต้องรอการเปลี่ยนแปลงผังเมืองกรุงเทพมหานครก่อน

เพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุด

เนื่องจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียสำหรับที่ดินที่ไม่มีการพัฒนาใดๆ บนที่ดิน จะมีการจัดเก็บภาษีแบบขั้นบันไดตามมูลค่าของที่ดิน

โดยอัตราภาษีสำหรับที่ดินรกร้างว่างเปล่ามูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไปมีอัตราภาษีที่ 0.70%

สำหรับที่ดินเกษตรกรรมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลในมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไปมีอัตราภาษีที่ 0.10%

การที่เจ้าของที่ดินเปลี่ยนการใช้ประโยชน์บนที่ดินมาเป็นการเกษตรกรรมนั้นชัดเจนว่าเพื่อที่จะได้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลง