ที่อยู่อาศัยเหลือขายในภูเก็ตยังมีเยอะ

และยังคงมีทิศทางเพิ่มขึ้นอีก

3

ตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทยโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวชายทะเล

ได้รับผลกระทบแบบชัดเจนทั้งจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศไทย

และการหายไปของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวเท่านั้น

แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยทั้งบ้าน และคอนโดมิเนียมก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน

ชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มผู้ซื้อคอนโดมิเนียมหรือวิลล่าก็หายไปจากภูเก็ตด้วย

กลุ่มคนที่ทำงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมก็รายได้ลดลงหรือไม่มีเลย

ทำให้บ้าน คอนโดมิเนียมที่เปิดขายก่อนหน้านี้ขายไม่ได้ หรือต้องหยุดการขายไปเลย

จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ล่าสุด ระบุว่า บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมเหลือขายในภูเก็ต

เหลืออยู่ทั้งหมดประมาณ 7,592 ยูนิต มูลค่าประมาณ 38,190 ล้านบาท

คอนโดมิเนียมเหลือขายมากกว่าบ้านจัดสรร เพราะมีจำนวนเหลือขายประมาณ 4,428 ยูนิต บ้านจัดสรรเหลือขายประมาณ 3,164 ยูนิต

ซึ่งดูแล้วคงต้องใช้เวลาในการขายอีกหลายปี กว่าจะเคลียร์สต็อกเหลือขายได้ทั้งหมด ก็ได้แต่หวังว่าธุรกิจการท่องเที่ยว และโรงแรมจะกลับมาเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของภูเก็ตได้อีกครั้งในเร็วๆ นี้