ธนาคารปิดสาขาไปเยอะมากช่วงโควิด-19

15

เพจนี้พูดถึงเรื่องของการปิดสาขาหรือจุดให้บริการของธนาคารบ่อยๆ

แต่อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดเท่าที่ควร

เลยทำกราฟมาให้ชมใหม่ แบบชัดเจน ดูง่ายขึ้น

ตั้งแต่ปีพ.ศ.2563 – พฤศจิกายน พ.ศ.2565 หรือในช่วงของสถานการณ์โควิด-19

ธนาคารใหญ่ 6 อันดับแรกที่มีจำนวนสาขามากที่สุด

มีจำนวนสาขาธนาคารลดลงรวมกันไปแล้วกว่า 542 สาขา

หรือมีจำนวนสาขาลดลง 10% อาจจะยกเว้นแค่ธนาคารทหารไทยที่มีจำนวนสาขามากขึ้น

เพราะควบรวมกับทางธนาคารธนชาต

ซึ่งการปิดสาขา หรือลดจำนวนสาขาธนาคารลงนั้น เป็นทุกประเทศ

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ และกับทุกธนาคาร

โดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 ที่ลดลงแบบชัดเจขน แต่ก็ยังมีจำนวนของสาขาหรือจุดให้บริการธนาคาร

มากกว่าจำนวนในตอนปีพ.ศ.2551 อยู่ประมาณ 9%

กระแสการปิดสาขาและเปลี่ยนรูปแบบของธนาคารให้มีขนาดเล็กลงน่าจะยังมีต่อเนื่อง

ในอนาคตจำนวนสาขาคงลดลงมากกว่านี้อีกแน่นอน เพราะเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์หมดแล้ว