ธนาคารยังคงมองตลาดอสังหาฯ ไม่ดีขึ้น

ยังมีหลายปัจจัยลบที่มีผลต่อตลาดอสังหาฯ

2

ในมุมมองของธนาคาร ภาคอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในส่วนของที่อยู่อาศัยยังน่าเป็นห่วง

เช่นที่นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ระบุว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ กำลังถูกดิสรัปฯอย่างมากจากหลายปัจจัย

1. พฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปเพราะโควิด-19

2. จำนวนประชากรไทยเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ลดลงมายาวนานหลายปี

3.หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงและสูงขึ้นในช่วงวิกฤติโควิด

4. มาตรการของรัฐบาลไม่ได้ช่วยในส่วนของกำลังผู้ซื้อแบบชัดเจน

5. อุปทานเหลือขายในตลาดยังมีจำนวนเยอะโดยเฉพาะคอนโดมิเนียม

6. ต้นทุนที่ดิน ค่าก่อสร้าง วัสดุ แรงงานปรับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

7. ดอกเบี้ยธนาคารอยู่ในทิศทางขาขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับต่างประเทศ (ต้องดูวิกฤตยูเครนประกอบด้วย)

ซึ่งนายปิติ ตัณฑเกษม กล่าวว่า สิ่งที่จะมีผลบวกต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย คือ กำลังซื้อจากต่างประเทศ

รวมไปถึงการเปลี่ยนจากการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อขายมาเป็นเช่าแทนก่อนในช่วงที่ยังไม่พร้อมซื้อที่อยู่อาศัย

เพื่อลดการปฎิเสธสินเชื่อของธนาคาร แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ขนาดไหน