ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้เข้ามากอบกู้ตลาดสินเชื่อ

2

ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ธนาคารต่างๆ เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมาก

มีความเข้มงวดในการพิจารณาคำขอมากมายเหลือเกิน

ผู้ที่ขอสินเชื่อธนาคารจำนวนมากประสบปัญหาไม่ได้สินเชื่อธนาคาร

ซึ่งทำให้พวกเขาโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยไม่ได้

แม้ว่าหลายคนจะผผ่อนดาวน์มาครบกำหนดแล้วก็ตาม

เดือดร้อนผู้ประกอบการต้องหาวิธีการมาดูแลลูกค้ากลุ่มนี้ต่อเนื่อง

แต่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่อนข้างชัดเจนในการเข้ามาช่วยลูกค้าที่ขอสินเชื่อธนาคาร

โดยสัดส่วนของวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทยค่อนข้างเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนตั้งแต่ปีพ.ศ.2561

เพราะธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ลดการปล่อยสินเชื่อลงเยอะ

ในทางกลับกัน คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เร่งการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้น

โดยสัดส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์มากขึ้นชัดเจนกว่าการลดลงของธนาคารพาณิชย์

และถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ สัดส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์คงมากกว่าธนาคารพาณิชย์แน่นอน