ธุรกิจการท่องเที่ยวในไทยเริ่มมีความหวังแล้ว

4

ธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศเริ่มมีความหวังมากขึ้นแล้ว

อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมในหลายจังหวัดสูงขึ้นกว่าที่ผ่านมาชัดเจน

หลายจังหวัดรถเริ่มติด ทั้งในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดยาว

งานกิจกรรมต่างๆ กลับมาจัดกันคึกคักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

แน่นอนว่าส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา

และถ้าธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยเริ่มฟื้นตัว เศรษฐกิจของประเทศไทยก็ดีขึ้นแน่นอน

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคนต่อเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

และต่อเนื่องมาถึงเดือนตุลาคม ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยมีจำนวนมากกว่า 5.688 ล้านคนแล้ว

มากกว่าช่วงปีพ.ศ.2564 แล้ว แต่ยังน้อยกว่าช่วงก่อนโควิด-19

แต่อย่างน้อยก็ยังสามารถคาดหวังได้ว่าสถานการณ์ของธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย

จะดีขึ้นอีกในช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

และอาจได้เห็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 2 – 3 ล้านคนต่อเดือน และปีหน้าคงดีกว่าปีนี้แน่นอน