ธุรกิจสีเทา สีดำโดนไล่บี้จากรัฐบาลจีน

1

ช่วงก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนมีความเข้มงวดในการตรวจสอบธุรกิจหลายประเภททั้งขนาดใหญ่ และเล็ก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสีเทาหรือสีดำ หรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องจากธุรกิจเหล่านั้น

ทำให้เกิดการย้ายของกลุ่มคนจีนที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเหล่านี้มาอาเซียนโดยเฉพาะประเทศที่อยู่รอบประเทศไทย

แล้วอาศัยประเทศไทยเป็นฐานในการเดินทาง พักผ่อน เพราะการเดินทางสะดวก

ซึ่งเมื่อการตรวจสอบเริ่มเข้มงวดและเริ่มขยายวงกว้างออกไปในต่างประเทศมากขึ้น

ประกอบกับการที่ประเทศจีนเพิ่งผ่านช่วงของซีโร่โควิดมา

ทำให้รัฐบาลจีนขอความร่วมมือกับประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวจีนที่ต้องการเข้าประเทศไทยต้องขอวีซ่านักท่องเที่ยว

และเป็นการขอวีซ่าเดี่ยวหรือรายบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถขอวีซ่าแบบหมู่คณะหรือกรุ๊ปทัวร์ได้

ซึ่งก่อนหน้านี้มีสมาคมต่างๆ ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวพยายามออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกเรื่องนี้ เพราะทำให้นักท่องเที่ยวจีนจำนวนไม่น้อยหายไป

แต่มีบางหน่วยงานบอกว่าเพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลของคนจีนที่ต้องการเข้ามาในประเทศไทย

และเป็นการตรวจสอบ เฝ้าระวังกลุ่มคนจีนที่อยู่ในฐานข้อมูลของรัฐบาลจีนซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องในธุรกิจที่ไม่ถูกต้องในประเทศอื่นๆ

แต่ก็มีคนจีนหลายคนที่มีกำลังซื้อมีเงินมากพอก็ใช้พาสปอร์ตจากประเทศอื่นๆ

ที่ได้มาจากการลงทุนตามระเบียบของประเทศนั้นๆ ในการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะพาสปอร์ตของประเทศในสหภาพยุโรป