บรรยากาศการทำงานในออฟฟิศเริ่มกลับมาแล้ว

ถนนหนทางรถติดหนักมาก

4

การกลับเข้ามาทำงานในสำนักงานหรือออฟฟิศเริ่มมีมากขึ้น

จากที่ก่อนหน้านี้หลายบริษัทให้พนักงานของตนเองทำงานที่บ้าน

อาจจะทำงานที่บ้านแบบ 100% ทุกคน หรือทำงานที่บ้าน 50% แล้วสลับกันเข้าสำนักงาน

รวมไปถึงการสลับกันเข้าทำงานในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนคนเข้าทำงานมากขึ้น

อาจจะมีการตรวจ ATK ก่อนที่จะเข้ามาสำนักงานทั้งแบบตรวจก่อนล่วงหน้า 1 วัน และตรวจที่หน้าสำนักงานเลย

จากนั้นเมื่อมีคนติดโควิด-19 ก็ให้หยุดงานเป็นกลุ่มๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนติดเชื้อโดยตรง

และเฝ้าระวังหรือให้ไปตรวจ RT-PCR เลยก็มี เพื่อจะได้จำกัดการแพร่ระบาดทันที

เรื่องต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นมาตลอดในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมา

แต่ดูเหมือนจะเริ่มลดน้อยลง และมีความเป็นไปได้ที่จะเริ่มมีการกลับเข้าสำนักงานมากขึ้น

โดยคาดว่าจะเห็นได้ชัดเจนในเดือนกรกฎาคม  

แต่ก็อาจจะยังมีหลายบริษัทที่ยังไม่ให้พนักงานเข้ามาทำงานที่สำนักงานแบบ 100%

ซึ่งก็หวังว่าสถานการณ์การทำงานในสำนักงานจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว หรืออย่างน้อยก็ดีกว่าที่ผ่านมา

แม่ค้า พ่อค้า ร้านค้าต่างๆ แถวอาคารสำนักงานจะได้มีรายได้มากขึ้นหลังจากที่รายได้หดหายมานาน