บริษัทอสังหาริมทรัพย์ขยับตัวไปในทิศทางเดียวกัน

การขยายไปธุรกิจอื่นเป็นทางเลือกที่หลายบริษัททำเหมือนกัน

2

โควิด-19 นอกจากจะเป็นปัญหาที่เข้ามา disrupted ธุรกิจและการใช้ชีวิตของคนบนโลกนี้แล้ว

ยังเป็นตัวเร่งหรือเป็นปัจจัยบวกอย่างดี ในการปรับเปลี่ยนตัวเองของคน และธุรกิจเพราะไม่มีใครที่ต้องการมีรายได้ลดลง ไม่มีใครที่ต้องการมีงานทำลดลง

การเปลี่ยนแปลงหรือพยายามดิ้นรนเพื่อหาช่องทางในการประกอบธุรกิจใหม่ๆ จึงเป็นช่องทางรอดในระยะยาว ประกอบกับปัจจัยหลายๆ อย่างของประเทศไทยที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า

ธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ๆ เป็นธุรกิจที่อาจจะเจอกับทางตันในอนาคตแบบเลี่ยงไม่ได้

ในขณะที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ สุขภาพมีทิศทางที่จำเป็นต้องเข้ามาทำธุรกิจรองรับแล้ว

รวมไปถึงการขยายตัวของการซื้อสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย การทำงานที่บ้านของคนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเจ้าของกิจการบางรายคิดว่าให้พนักงานตนเองทำงานจากที่ไหนก็ได้

ใช้ระบบออนไลน์และบริการการขนส่งสินค้าเป็นตัวช่วยอีกแรง ธุรกิจการขนส่งสินค้าจึงได้รับความสนใจในช่วงนี้และในอนาคต

ในขณะที่ตลาดที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำ อสังหาริมทรัพย์ที่กลายเป็น NPA และต้องการการบริหารสินทรัพย์จึงเป็นสนใจของผู้ที่มองหาธุรกิจใหม่ที่คู่แข่งยังคงไม่มากอยู่